Als gemeente kunt u ons inhuren voor het vervullen van een rol als gezinscoach binnen het sociale domein. Vanuit die rol ondersteunen wij dan de gezinnen bij diverse problematiek; opvoedproblemen, onder andere kinderen of jongeren met ADHD, PDD-NOS of met een stoornis binnen het autistisch spectrum, een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking en/of een combinatie hier van.

U kunt Oprecht Gezinscoach inzetten op systeemproblemen e/o multiproblem systemen. Oprecht Gezinscoach zou eventueel kunnen fungeren als casemanager.

Aangezien er vanaf 2015 voor u als gemeente veel veranderd is, kunt u ons voor korte periodes binnen het sociale domein inhuren als ondersteuner van gezinnen. Oprecht Gezinscoach heeft buiten de trajecten met multiproblem systemen, gemiddeld drie maanden nodig om een verandering in een gezin in gang te zetten, uitgaande van de eigen kracht en de inzet van het sociale netwerk van de gezinnen. Hierbij hebben wij wekelijks contact met het gezin.

IMG 2484klein

Oprecht Gezinscoach gebruikt haar deskundigheid op het gebied van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) om de ouders te coachen bij hun taak als opvoeder. Wij zijn in staat om aan te sluiten bij het (ontwikkelings)niveau van zowel de ouders als het kind. Daarnaast zoeken wij een methodiek die aansluit bij de wens van de ouders. Bij onveilige situaties voor het kind zullen wij dit in eerste instantie met de ouders bespreken en als zij hier niets in willen veranderen nemen wij onze verantwoordelijkheid als gezinscoach.