Oprecht Gezinscoach levert diensten aan verschillende partijen en heeft daarin verschillende mogelijkheden

 

Als gemeente kunt u ons inhuren voor het vervullen van een rol als gezinscoach binnen het sociale domein. Vanuit die rol ondersteunen wij dan de gezinnen bij diverse problematiek; opvoedproblemen, onder andere kinderen of jongeren met ADHD, PDD-NOS of met een stoornis binnen het autistisch spectrum, een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking en/of een combinatie hier van.

Als particulier kunt u ons inhuren wanneer u in de opvoeding van uw kind(eren) problemen ondervindt. Enkele voorbeelden daarvan:

  • Mijn peuter wil niet eten.
  • Mijn kinderen maken altijd ruzie met elkaar.
  • Mijn puber wil niet meer met ons praten.
  • Ik maak mij zorgen om mijn kind; ik heb het gevoel dat het gepest wordt.
  • Mijn kind wil niet (met het gezin) aan tafel eten.
  • Mijn kind heeft negatieve gedachten (over zichzelf).
  • Mijn kind heeft geen vrienden.
  • Na de scheiding wil mijn kind niet meer naar mijn partner.

Als budgethouder van een PGB-budget kunt u ons onder meer inhuren voor begeleiding bij de acceptatie rondom de problematiek van uw kind. Wanneer u problemen heeft bij de opvoeding van uw kind dat ‘anders’ is, kunt u tevens bij ons terecht.